Kontakt

Tel.č.:     +421 903 607 977

E-mail:   smipos@smipos.sk

IČO:        31 724 850

DIČ:        2020483652